3.3. Skrót perspektywiczny

Andrea Mantegna. <b>Opłakiwanie zmarłego Chrystusa</b>. ok. 1480. [online], <i>źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C5%82akiwanie_zmar%C5%82ego_Chrystusa_(obraz_Mantegni)</i>
Skrót perspektywiczny na obrazie wczesnorenesansowym
Duży skrót, w jakim widoczna jest broń na ekranie narzuca pewne ograniczenia. W tej perspektywie, podziały równolegle (względem pionowej lub poziomej krawędzi ekranu) są bardzo niebezpieczne i trzeba odpowiednio nimi manewrować, aby uzyskać zadowalający efekt. Umieszczenie zbyt dużej ilości równoległych linii działa niekorzystnie na formę broni. Tworzy bryłę zbyt chaotyczną, poprzecinaną.

Zbyt duża liczna podziałów tworzy szum, szczególnie widoczny po lewej stronie

Przykładowymi sposobami na rozwiązanie tego typu problemów jest:

  • usunięcie niepotrzebnych, zbędnych podziałów,
  • wydłużenie elementu w głąb ekranu,
  • zwiększenie odstępów między podziałami,
  • scalenie kilku podziałów w jedną bryłę.